Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Skoro tu trafiłeś to zapewne bardzo Ci się nudzi, dlatego opowiem Ci, że niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie - dalej nazywać Cię będę Użytkownikiem - w związku z Twoim korzystaniem z serwisu www.whiteleaf.pl

2. W każdej opowieści są też bohaterowie:

· Administratorem danych osobowych użytkowników zawartych w serwisie www.whiteleaf.pl jest Łukasz Smolarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WHITE LEAF ŁUKASZ SMOLAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Kwiatowa 32A, 83-010 Straszyn NIP: 6172099068, REGON: 361368387, e-mail: biuro@whiteleaf.pl, zwany dalej Partnerem

· Ty, zwany dalej Użytkownikiem witryny www.whiteleaf.pl

· Moja strona www, zwana dalej Witryną www.whiteleaf.pl

Postanowienia szczegółowe

1. Podanie danych w witrynie www.whiteleaf.pl jest dobrowolne.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Partner opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa przetwarzania i udostępniania danych Użytkowników osobom nieupoważnionym.

3. W żadnym wypadku Partner nie będzie sprzedawał danych zebranych o Użytkowniku podmiotom trzecim.

4. Jeżeli zapisałeś się na Newsletter Partnera, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy dane Użytkownika w celu jego wysłania. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

5. Partner na bieżąco sprawdza i kontroluje zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz właściwymi aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

6. Serwis www.whiteleaf.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

· Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane Użytkownika (imię i nazwisko, e-mail, a także cel kontaktu) w formularzach kontaktowych lub bezpośrednio drogą telefoniczną lub mailową, celem funkcji wynikającej z konkretnego formularza np.: pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Partnera, pozyskania oferty lub dodatkowych informacji o ofercie bądź Partnerze.

· Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie zwykłego profilowania w oparciu o analizę osoby odpowiedzialnej za działania marketingowe, czego konsekwencją (przetwarzania) będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Pozyskiwane automatycznie dane służą też Partnerowi do administrowaniu stroną, okresowych analiz statystyk odwiedzin witryny i polepszaniu funkcjonalności witryny.

· Wyrażona przez Użytkownika zgoda na takie profilowanie może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

7. Użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub cofnięcia. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane osobowe Użytkowników witryny www.whiteleaf.pl zawarte w formularzach kontaktowych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są Partnera zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.). wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Partnera i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

9. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

10. Partner, nie ujawnia danych Użytkowników żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw Użytkowników.

11. Dane na temat Użytkowników witryny www.whiteleaf.pl oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają żadnych danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

Polityka plików „cookies”

12. Witryna www.whiteleaf.pl używa Google Analytics, które pomaga w zbadaniu, jak Użytkownicy korzystają z tej witryny. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć śledzenie ruchów Użytkowników w witrynie www.whiteleaf.pl. W tym celu Partner proponuje zainstalować dodatek blokujący https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13. Narzędzie to wykorzystuje „ciasteczka” (ang. cookies), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Użytkownika w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu jego zachowaniach. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z twardych dysków, adresu email, czy też dotyczących danych osobowych Użytkowników.

14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej lub usunąć pliki cookies ręcznie.

15. Partner nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies, jeśli w witrynie www.whiteleaf.pl pojawią się linki do innych witryn internetowych. Takie witryny działają niezależnie od witryny Partnera, mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Partner zaleca się zapoznać.

16. Informacje, jakie cookies generują aktywności Użytkowników na stronie (włącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności w witrynie.

17. Informacje dotyczące IP Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

18. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w witrynie www.whiteleaf.pl.

Kontakt

19. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości w zakresie któregokolwiek zapisu polityki prywatności jestem do Twojej dyspozycji. Telefon i adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Odezwij się i porozmawiajmy o szczegółach

Jeśli myślisz o strategii CSR, szkoleniach odpowiedzialnej sprzedaży, analizie ESG, audycie dostawców, dialogu z interesariuszami, kodeksie etyki, raporcie ESG lub chcesz mnie zaprosić na konferencję, napisz lub zadzwoń.

+48 514 150 412 napisz do mnie – biuro@whiteleaf.pl

Dlaczego warto czytać ten blog?

Znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań m.in.: jak adoptować biznes do zmian klimatu? jak wspierać globalne cele zrównoważonego rozwoju? dlaczego odpowiedzialni przywódcy stawiają na różnorodność? I jak budować strategie wspierające konkurencyjność marek?

Cześć, chciałem Cię poinformować, że ta strona używa plików cookies.

Osobiście lubię je chrupać, ale jeśli Ty nie masz na nie ochoty, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej.