Strategia ESG to nie przeciąganie liny

Niezależnie od tego, jaki kod PKD charakteryzuje Twój biznes, Ty decydujesz czy zostaniesz inspirującym herosem czy naśladowcą wizji świata wykreowanej przez Twoją konkurencję.

ESG to akronim pochodzący od angielskich słów environmental (E), social (S) i governance (G). ESG odnosi się zatem do trzech strategicznych czynników wpływu i oddziaływania biznesu tj. środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego, które definiują unikalne DNA firmy. W ESG chodzi więc o stworzenie zrównoważonej wizji biznesu bądź nowych zasad popularnej gry w „przeciąganie liny”, w której trzech, a nie dwóch zawodników walczy o zwycięstwo. Każda lina odpowiada jednej literce akronimu ESG, a łączący je węzeł strategii ESG. Zachowując odpowiednie naprężenie oraz optymalny kąt pomiędzy liniami realnie wpływamy na rynkową wartość Twojego biznesu.

Przygotuj się na ESG

Każdą grę, także tą w „przeciąganie liny” poprzedza trening. Bez niego łatwo o kontuzję. W naszym przypadku nie można więc zapominać o treningu wiedzy. ESG nie powstało przecież w próżni, a ewoluowało wraz z rozwojem praktyk biznesowych, prawa, dyskusji ekspertów i potrzeb interesariuszy.

Fundament pod wizję ESG nakreśliły takie koncepcje zarządzania jak społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (ang. Corporate Social Responsibility), Potrójny bilans - jeden z wariantów CSR (ang. Triple Bottom Line), który dotyczy trzech obszarów odpowiedzialności przedsiębiorstwa: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego czy koncepcja Zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable development)

Zarządzanie ESG stanowi więc mozaikę różnorodnie definiowanej odpowiedzialności biznesu. ESG to nie Święty Grall w świecie biznesu, a raczej dobrze zliftingowana wersja koncepcji zarządzania, wpisująca się w wymogi prawa, oczekiwania i interesariuszy i zmiany zachodzące w otoczeniu każdego biznesu. Niby nic nowego, a wielu przeraża…

Planowanie ESG

Skoro nomenklatura ESG tak kusi jak i przeraża, wielu liderów i liderek współczesnego biznesu zadaje sobie pytanie o to jak wnieść pozytywny wkład w budowę bardziej zrównoważonej przyszłości. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie rozpocząć należy już na etapie diagnozy uwarunkowań ESG(prawa, ryzyk, podatków, trendów, problemów społecznych czy wyzwań klimatycznych), bez których wyznaczenie celów strategii ESG nie jest możliwe.

Diagnozę uwarunkowań ESG warto rozpocząć od lektury Agendy 2030. Jest to strategia rozwoju świata - zatem również biznesu, którą podzielono na 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace) oraz partnerstwo (ang. partnership). Zasada 5P stanowi więc fundament nowej wizji przyszłości. Szeroki zarys rozwoju oparto na 17 globalnych Celach Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals), 169 zadaniach i 231 mierzących postęp wskaźnikach. W tym przypadku nasza gra w „przeciąganie liny” przypominać raczej będzie grę w „przeciąganie pajęczej sieci”. Innym pomocnym w diagnozie uwarunkowań ESG kompendium wiedzy, jest także traktat paryski z 2015 roku. Postanowienia Porozumienia paryskiego (COP21) (ang. Paris Agreement) zobowiązują 195 globalnych przywódców do działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu przedindustrialnego, zwiększenia zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspierania odporności na zmiany. Must have to również prawo. Legislacja na polu ESG rozpędziła się właśnie do prędkości 1,6 km/s, tej samej którą osiągnęła w 2022 roku rakieta Falcon 9 produkcji Spacex. Spośród wielu prawnych norm wartych wymienienia są te dotyczące raportowania ESG: Dyrektywa 2022/2464  (ang. CSRD), Unijna Taksonomia czy Rozporządzenie SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

Dane zebrane na tym etapie diagnozy uwarunkowań ESG pozwolą nam zdefiniować lub zrewidować cele naszego biznesu.

Postawienie trafnej diagnozy, podobnie jak wypisanie recepty na skuteczny lek nie jest przecież możliwe bez danych, czyli symptomów dostarczających lekarzowi właściwych narzędzi do podjęcia decyzji o najlepszym sposobie leczenia. Instrukcja obsługi przyszłej strategii ESG zaczynać się powinna słowami: „zawsze stosować dokładnie tak, jak zaplanowano i opisano na etapie diagnozy uwarunkowań ESG, w przeciwnym razie grozi wystąpieniem objawów niepożądanych”

Co zatem zrobić, aby objawy niepożądane nie wystąpiły?

ESG planowanie

Całościowe spojrzenie na Twój biznes - bez presupozycji i wykluczeń, z pełną akceptacją jego różnorodności i przekrojowości, pozwoli rozbijać mury strefy komfortu, a tylko tak masz szansę zostać inspirującym herosem, a nie naśladowcą wizji świata wykreowanej przez konkurencję.

Organizowanie i motywowanie do ESG

Organizowanie oznacza powoływanie do życia. Odpowiedzieliśmy już na pytania o to po co istniejemy; w jakim kierunku chcemy pożądać; jaką drogą; jakie zastosujemy środki; co planujemy zrealizować w najbliższym i odległym czasie. Pogrupowaliśmy każdy z obszarów ESG. Dokonaliśmy sumiennej oceny naszych wpływów środowiskowego (E), społecznego (S) i ładu korporacyjnego (G). Maksymalna koncentracja pozwoliła nam też określić cele i mierniki efektywności ESG tzw. KPI (ang. key performance indicators). Czas podnieść sprawność strategii ESG, którą powołaliśmy do życia. Ale jak to zrobić? Wróćmy na moment do naszej gry w „przeciąganie liny”. Rozpoczynając przeciąganie liny jej środek musi znajdować się bezpośrednio nad centralną linią podłoża. Osiągnięcie chwilowego stanu równowagi nie jest możliwe bez odpowiednich komend, doboru zespołu, jasno zdefiniowanych zadań, więzi pomiędzy zawodnikami i delegowania uprawnień. Nie inaczej jest w naszym przypadku - organizowanie strategii ESG uwzględniającej takie elementy jak:

ESG organizowanie 

...bez wątpienia podniesie efektywność strategii ESG, co w średnim i długim okresie przełoży się na budowę długotrwałych relacji z interesariuszami, a także wpłynie na jakość portfela inwestycyjnego.

Kontrola ESG

Gra w „przeciąganie liny” wciąż trwa. Za wygraną lub przegraną odpowiadają przecież planowanie, organizowanie i motywacja. Kontrola ma tu inne zadanie do spełnienia. Jest niczym arbiter, podejmujący interwencję, w sytuacji załamania przepisów, faulu czy niesportowego zachowania. Kontrola strategii ESG odnosi się więc do odpowiedzi na pytania o to czy zaplanowane cele zostały osiągnięte czy też nie oraz czy w procesie prac nad strategią ESG wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, nieprawidłowości. Trajektoria kontroli strategii ESG nie jest linia prostą – bardziej przypomina falującą wstęgę, która w grze w „przeciąganie liny” ozdabia dumnie i kolorowo linę każdej z drużyn biorących udział w tej widowiskowej dyscyplinie.

Amplituda kontroli odzwierciedlać powinna złożoność strategii ESG, która może - a nawet powinna – odnosić się do takich zjawisk społecznych, środowiskowych i organizacyjnych jak m.in.: zużycie energii, zmiany klimatyczne, zanik bioróżnorodności, cyberterroryzm, etyka sztucznej inteligencji, zagrożenia wirusologiczne, kurczące się zasoby naturalne, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, wzrost zjawisk gwałtownych (m.in. deszcze nawale, susze, huragany), wahania przepływu wody w rzekach, koncentracji gazów cieplarnianych, pogłębiające się rozwarstwienie i pauperyzacja społeczna, ochrona danych i zdrowie pracowników, równość płci, prawa człowieka, etyka działalności i komunikacji, zaangażowanie społeczne czy dialog z interesariuszami.

Strategia ESG a Twoja konkurencyjność

Dziś każdy nowocześnie myślący lider i liderka, powinien rozumieć i uwzględniać koszty będące skutkiem nieodpowiedzialnego zarządzania, braku przejrzystości, nieprzestrzegania prawa, łamania praw człowieka, nieetycznych praktyk, marginalizowania potrzeb interesariuszy czy odrzucania dobrych praktyk związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zadanie staje się tym trudniejsze w obliczu potrzeby równoważenia często odmiennych celów, potrzeb i oczekiwań m.in. właścicieli, zarządzających, akcjonariuszy, inwestorów czy innych interesariuszy zainteresowanych działaniem przedsiębiorstwa. Z tego też powodu:

Potrzebujemy dziś uważnych i odważnych liderów oraz liderek. Potrzebujemy ludzi chcących kreować strategie ESG na miarę wyzwań współczesnego świata

Potrzebujemy też osób kreujących strategie użyteczne niekoniecznie z rozmachem. Na miarę gminy, powiatu, regionu, kraju, kontynentu i świata. Strategie użyteczne i pomysłowe, które budując bardziej zrównoważoną przyszłość, podnoszą konkurencyjność biznesu i wspierają takie jego cele jak m.in.:

Wartosc ESG

Strategia ESG pomoże Ci zmienić zasady gry. Grać możesz sam lub też w drużynie, a jeśli potrzebujesz trenera nie wahaj się i odwiedź zakładkę Kontakt.

Łukasz Smolarek

Autor

Łukasz Smolarek


Pomagam moim Klientom budować efektywne strategie odpowiedzialnego biznesu, które odpowiadają na wyzwania zmieniającego się świata.

Łukasz Smolarek
Strateg odpowiedzialnego biznesu i mentor przywództwa wartości
Razem możemy więcej
Łukasz Smolarek

Odezwij się i porozmawiajmy o szczegółach

Jeśli myślisz o strategii CSR, szkoleniach odpowiedzialnej sprzedaży, analizie ESG, audycie dostawców, dialogu z interesariuszami, kodeksie etyki, raporcie ESG lub chcesz mnie zaprosić na konferencję, napisz lub zadzwoń.

+48 514 150 412 napisz do mnie – biuro@whiteleaf.pl

Cześć, chciałem Cię poinformować, że ta strona używa plików cookies.

Osobiście lubię je chrupać, ale jeśli Ty nie masz na nie ochoty, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej.