1. Podanie danych na stronie www.whiteleaf.pl jest dobrowolne.
 2. W celu pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez firmę White Leaf oraz w celu pozyskania oferty lub dodatkowych informacji o ofercie lub o wykonawcy usługi, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w polu Kontakt lub bezpośredni kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, e-mail użytkownika, a także cel kontaktu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.
 4. White Leaf, dba o ochronę Państwa prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Dane osobowe użytkowników strony www.whiteleaf.pl zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są przez administratora danych osobowych - Łukasz Smolarek White Leaf, ul. Kwiatowa nr 32A, 83-010 Straszyn, zgodnie z treścią rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia04 maja 2016 r.).
 6. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte. Wyrażona zgoda naprzetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta.
 7. White Leaf, nie ujawnia Państwa danych żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej strony oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
 8. Dane osobowe użytkowników strony www.whiteleaf.pl zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez administratora danych osobowych - Łukasz Smolarek White Leaf, ul. Kwiatowa nr 32A, 83-010 Straszyn, zgodnie z treścią rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia04 maja 2016 r.). wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez White Leaf i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Strona www.whiteleaf.pl używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują „ciasteczka” (ang. cookies), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Państwa twardego dysku, Państwa adresu email, czy też dotyczących Państwa danych osobowych. Dane te są całkowicie anonimowe.
 10. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony.
 11. Administrator przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 12. White Leaf nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strona, stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach strony www.whiteleaf.pl.
 13. Informacje, jakie cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.
 14. White Leaf gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających stronę www.whiteleaf.pl. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu stroną, okresowym analizom statystyki odwiedzin strony, określeniu poziomu funkcjonalności strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 
 15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie www.whiteleaf.pl.
 16. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy strony www.whiteleaf.pl mogą zgłaszać poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia