Czy wiesz, że...

  • kierowanie identycznego komunikatu do różnych grup odbiorców to niesprawdzona praktyka?
  • e-mail nie zawsze przyniesie pożądany efekt komunikacyjny?
  • nadmiar liczb i faktów bez odpowiedniego komentarza wprowadza szum komunikacyjny?
  • nowe pokolenie pracowników i klientów to innowacyjne kanały i formy komunikacji?
  • autentyczność jest najpotężniejszym środkiem perswazji?

Nasze doświadczenie dziennikarskie pozwala nam dbać o sprawny obieg i formę informacji. Wiemy jak rozmawiać i komunikować się z różnymi odbiorcami. Dziennikarze, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, związki zawodowe, konkurencja, pracownicy, inwestorzy czy wreszcie instytucje publiczne to tylko wybrane grupy, z którymi pomożemy Ci się komunikować.

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia