Czy wiesz, że...

  • społeczna odpowiedzialność nie kończy się na sponsoringu? 
  • jak kreować wspólną wartość dla biznesu, akcjonariuszy i interesariuszy? 
  • dlaczego warto i należy rozmawiać z pracownikami różnego szczebla?
  • jak innowacje społeczne wspierają konkurencyjność organizacji? 
  • wreszcie dlaczego etyka i moralność są ważne we współczesnym świecie? 
White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia