White leaf wspiera firmy, organizacje oraz indywidualne osoby w zakresie tworzenia kompleksowych strategii społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju (sustainability) wraz z ich całościową i wielokanałową komunikacją. 

Oferujemy kompleksowy wachlarz usług, na każdym poziomie strategicznego zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Dotyczy to między innymi: miejsca pracy,  środowiska naturalnego, rynku i trendów, społeczeństwa, łańcucha wartości oraz etyki działania.

 

01

Co powstaje?

 • Kompleksowe strategie
 • Plany
 • Polityki
 • Raporty i analizy
 • Projekty i rozwiązania
02

Co tworzymy?

 • Łancuch wartości
 • Etyka działania
 • Wspólna wartość
03

Co wspieramy?

 • Rynek i trendy
 • Miejsce pracy
 • Społeczeństwo
 • Środowisko naturalne
 

 

Proponujemy innowacyjne podejście do projektów, programów i strategii w oparciu o praktykę managerską, unikalną wiedzę, zaplecze naukowe i autorskie podejście.

Wykorzystujemy sprawdzone i promujemy nowoczesne narzędzia komunikacji wypracowanych strategii. Wieloletnie doświadczenia dziennikarskie pozwala nam biegle posługiwać się informacją, dbać o jej sprawny obieg i formę.

Potrafimy tworzyć jasną i spójną wizję przyszłości w obszarze CSR, oferując sprawdzone rozwiązania maksymalizujące szanse i minimalizujące ryzyka.

 

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia