Z przyjemnością informujemy, że Łukasz Smolarek, Dyrektor Zarządzający White leaf uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki.


W dniu 9 czerwca 2015 roku odbyło się kolejne czwarte już spotkanie Grupy. Celem Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR jest wypracowanie propozycji rozwiązań lub rekomendacji dotyczących edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz prowadzenie działań służących upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym dobrych praktyk.

 

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia