Filia nr 50 biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wzbogaciła się o komplet 173 filmów.

W piątek 8 maja 2015 roku pan Łukasz Smolarek, Dyrektor Zarządzający firmy White leaf, przekazał na ręce pani Bożeny Woźnej, Kierownik filii nr 50 w Poznaniu, zbiór filmów zawierających różnorodne dzieła twórców polskich, europejskich i światowych. Zbiór pochodził z prywatnej kolekcji darczyńcy. Nieodłącznym elementem życia naszej firmy jest społeczne angażowanie się na rzecz wspólnego dobra – powiedział Łukasz Smolarek. - Mam nadzieję, że kolekcja będzie zachętą by zgłębiać wiedzę w zakresie kina fabularnego i dokumentalnego - dodaje.

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia