Społeczna odpowiedzialność (CSR) jest  nieodłącznym elementem życia naszej firmy. Angażujemy się społecznie, wspieramy słuszne koncepcje na rzecz wspólnego dobra, budując tym samy wartość naszej marki i wspierając rozwój całego rynku usług doradczych.

Sposób podejścia do społecznej odpowiedzialności firmy White leaf został oparty o możliwy wpływ na rozwiązywanie problemu społecznego jakim jest dostęp do wiedzy. Uważamy, że równość dostępu do wiedzy jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczeństw.

Dlatego w latach 2015-2018 skupiamy się na aktywnym rozwiązywaniu tego problemu. Chcemy być ekspertem i mentorem na styku multidyscyplinarnej wiedzy lokalnej i globalnej, wykorzystując w praktyce wiedzę dziennikarską, menedżerską oraz podejście naukowe. A to wszystko dlatego, że:

Nasz
CSR

Lubimy CSR!

Pasjonujemy się nim, dlatego jest to nie tylko nasz pomysł na biznes, ale przekonanie, że bycie odpowiedzialnym to dobry wybór. Sukces, którym nie dzielimy się z innymi jest porażką.

Czujemy CSR!

Tak jak czujemy się odpowiedzialni za wpływ jaki nasza działalność wywiera na otoczenie. Relacje z naszymi partnerami, społecznościami i klientami opieramy o nasze wartości: odpowiedzialność, szacunek, dialog, odwaga. Etyka nie jest dla nas tematem tabu.

Promujemy CSR!

Chętnie wspieramy, edukujemy i rozwijamy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Promujemy postawę fair w codziennej działalności. O tej fascynującej koncepcji rozmawiamy w mediach, na polskich uczelniach, szkołach i konferencjach.

Doskonalimy CSR!

Wierzymy, że jest to proces ciągłego samodoskonalenia w celu podejmowania konsekwentnych i długoterminowych działań społecznie odpowiedzialnych.

Dzielimy się CSR!

Naturalną konsekwencją naszych działań jest upowszechnianie najlepszych praktyk społecznie odpowiedzialnych. Dlatego konsekwentnie wspieramy dialog pomiędzy różnorodnymi uczestnikami rynku. Dobre rozwiązania są dobrem nas wszystkich, dlatego mówimy o nich głośno.

Ekologiczny CSR!

Zarządzamy naszym wpływem na środowisko przyrodnicze. Zawsze tam gdzie to możliwe samochód zamieniamy na rower lub komunikację miejską. Nie siedzimy przy świeczkach, ale prąd wykorzystujemy z umiarem. Drukujemy dwustronnie i ekologicznie. Rozważnie gospodarujemy wodą. Na drodze nie zapominamy o zasadach eco-drivingu i safe-drivingu.

 

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia