W przestrzeni publicznej przyjmuje różnorodne nazwy. Od raportu społecznego rozpoczynając poprzez raport danych niefinansowych, raport zrównoważonego rozwoju a kończąc na raporcie zintegrowanym. Pomimo językowych różnic, jedno jest pewne, wkrótce będzie obowiązkiem dla wielu firm w Polsce.

Co to jest raport CSR?

Raport CSR jest dokumentem informacyjno-komunikacyjnym o działaniach firm, które dotyczą takich obszarów jak środowisko naturalne, sprawy społeczne oraz tzw. ład korporacyjny, od angielskiego skrótu ESG (E – environment; S – social; G – governance).  Dobry raport CSR jest czymś więcej niż zbiorem dobrych praktyk. Jest kompendium wiedzy, które przedstawia odbiorcom m.in. następujące treści:

• Wizję firmy i jej społecznie odpowiedzialny kontekst,
• Sposób definiowania, rozumienia i uwzględniania systemu wartości w codziennej praktyce biznesowej,
• Charakter strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,
• Postęp realizacji strategicznych założeń w obszarze CSR,
• Istotne z punktu widzenia interesariuszy kwestie społeczno-gospodarczo-środowiskowe,
• Model działania biznesowego z uwzględnieniem procesów oraz standardów postępowania społecznie odpowiedzialnego,
• Rzetelne i sprawdzalne dane jakościowe i ilościowe na przestrzeni czasu,
• Dobre praktyki osadzone w istotnym kontekście.

Istotą raportu CSR jest zebranie w jednym miejscu wiedzy, informacji, obrazów prezentujących sposób myślenia danej organizacji. Sposób myślenia czyli sposób wyznawania wartości w całym łańcuchu wartości.

Cechy dobrego raportu CSR

Praktyka oraz doświadczenia globalnych koncernów i europejskich firm w zakresie budowy raportów społecznych, dostarczają nam wielu przydatnych informacji o sposobie, a także istocie raportowania. Współczesne raporty powinny spełniać kilka cech, dzięki którym będą merytoryczne w treści i ciekawe w przekazie. W pierwszym kroku, istotą wydaje się być - jak rekomenduje organizacja Global Reporting Initiative w najnowszych wytycznych GRI 4.0 - uprzedni podział na dwa strategiczne bloki:


CO RAPORTOWAĆ? 
Pytanie odnosi się do zakresu istotnych oraz kluczowych kwestii wynikających z podejmowania działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Każda firma, organizacja czy instytucja powinna określić ważne obszary, w których jej bezpośrednie lub pośrednie wypływy są największe. One zaś wraz z kontekstem szerszym – czyli oczekiwaniem interesariuszy – dają tzw. punkt wyjścia.

JAK RAPORTOWAĆ? 
Pytanie odnosi się do zawartości i sposobu pokazywania, ujawniania, raportowania zdefiniowanych kwestii. Wskaźniki są bardzo ważną składową każdego raportu, dlatego tak istotna jest ich właściwa interpretacja i dalej prezentacja. Jakość zaprezentowanych danych-wskaźników ma istotne znaczenie z punktu widzenia wiarygodności całego raportu i zaufania do Twojego biznesu.

W drugim kroku szukamy uniwersalnych a także unikalnych cech, które pozwolą nam przygotować dobry raport CSR. A więc jaki powinien być nasz raport CSR? Przede wszystkim:


1. Użyteczny w praktyce - czyli pomagający odbiorcom zrozumieć trudne i zawiłe kwestie. Potrzebny interesariuszom w codziennej praktyce biznesowej.

2. Rzetelny  - czyli zgodny z prawdą. Wskaźniki i dane powinny być opracowane z zachowaniem obowiązków wynikających z konkretnych wymagań. 

3. Wiarygodny - czyli budujący zaufanie. Raport-laurka budzi podejrzliwość. Piszmy też o trudnościach i wyzwaniach, z którymi się borykaliśmy.

4. Kompletny – czyli holistycznie odnoszący się do zrównoważonego rozwoju, strategii CSR, kontekstu biznesowego czy charakteru raportowania.


5. Zwięzły w treści - czyli wiele treści w możliwie niewielkiej ilości słów. Obszerny raport może tylko zniechęcić naszego czytelnika. 

6. Czytelny w przekazie – czyli przyswajalny i łatwy w odbiorze. Co ważne przekaz powinien być odpowiednio wyważony zarówno w formie jak i treści.

7. Przejrzysty – czyli ukazujący istotny i zrozumiały przekaz. Jego konstrukcja powinna być możliwie prosta i nieprzekombinowana.

8. Starannie przygotowany – czyli wpisujący się w oczekiwania pracowników, inwestorów, mediów, akcjonariuszy i innych ważnych interesariuszy.

Raport CSR jako narzędzie komunikacji

Raport CSR jest bardzo ważnym narzędziem komunikacji z otoczeniem w zakresie prezentacji danych niefinansowych. Kompleksowość i złożoność publikacji pozwala nam w różnorodny i innowacyjny sposób budować ciekawe przekazy komunikacyjne. Niezwykle ważne jest tu opracowanie kompleksowej strategii komunikacji. Pozwala ona w sposób uporządkowany dostarczać interesariuszom takich treści, które są dla nich potrzebne i użyteczne. Współcześnie form przekazu zawartości raportu jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości firmy, organizacji i instytucji.  Począwszy od wydań typu executive summary poprzez publikacje on-line, graficzne, video a kończąc na dedykowanych wydarzeniach. Bez wątpienia etap komunikacji jest jednym z najważniejszych w całym procesie raportowania.

Co przyniesie przyszłość?

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2014/95/UE, od 1 stycznia w 2017 roku ujawnianie informacji dotyczących kwestii środowiska naturalnego, zatrudnienia, różnorodności, społecznych, przeciwdziałania korupcji czy praw człowieka będzie obligatoryjne. Dla kogo? Spółki giełdowe, banki oraz inne duże jednostki zainteresowania publicznego. Kryteria, które nakładają obowiązek publikacji raportów CSR to:

 1. Średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 pracowników
 2. Suma bilansowa wynosi powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR

Czasu jest więc sporo, aby przygotować się do wyzwań, które niesie przed nami przyszłość. Warto pamiętać, że istotą raportowania poza sprawozdawczą koniecznością, powinna być chęć ciągłego wyznaczania trendów w obszarze kreowania wartości. Takie ujęcie i sposób postrzegania rzeczywistości społeczno-gospodarczo-środowiskowej może pomóc kreować społecznie odpowiedzialną zmianę w strategii całego biznesu.

Przygotowania do wydania raportu CSR

Jednostki wskazane w tekście dyrektywy do raportowania danych niefinansowych mają kilka dróg wyboru kierunku działania. Po pierwsze w przestrzeni publicznej istnieje bardzo dużo rzetelnych dokumentów, które opisują najważniejsze kwestie wynikające dla firm, organizacji i instytucji. Spośród wielu istotnych wymienić można między innymi te, na podstawie których przedsiębiorstwa i organizacje najczęściej raportują dane pozafinansowe. Należą do nich:

 • ISO 26000
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Zasady UN Global Compact
 • Wytyczne OECD
 • Sustainable Development Indicator
 • WBCSD approach
 • Dane ESG
 • AA1000
 • SA8000

Duża liczba norm i standardów pozwala firmom samodzielnie zdecydować o charakterze przyszłej publikacji. Z drugiej zaś strony powstaje tzw. przestrzeń nieporównawcza. Co to oznacza w praktyce? Możliwość porównywania tylko wybiórczych aspektów i wskaźników. Reszta pozostaje w sferze indywidualnych motywacji organizacji. Odnosząc się do etosu przedmiotu warto pamiętać o celu. Jest nim w końcu transparentność biznesu w całym łańcuchu wartości.White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia