Doradztwo

Doradzamy partnerom na każdym poziomie działalności. Wspieramy firmy, organizacje oraz indywidualne osoby w budowie kompleksowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Komunikacja

Zarządzamy komunikacją na każdym szczeblu organizacji wykorzystując zarówno sprawdzone jak i innowacyjne narzędzia. Wiemy jak efektywnie budować komunikat by osiągnąć zamierzone cele.

Szkolenia

Szkolimy w zakresie standardów, najnowszych trendów, sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych metod w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Badania i analizy

Wykorzystujemy skuteczne metody badań i analizy rynku, społeczności, miejsca pracy, konkurencji czy trendów w celu poprawy efektywności działania organizacji.

Cześć. Nazywam się Łukasz Smolarek. Jestem założycielem firmy White leaf i witam Was na moim blogu!


Amerykanie mają specjalny sposób na autoprezentację, który nazywają “Elevator pitch”. Bardzo cenię ów sposób, dlatego postaram się w trochę ponad 20 sekund przedstawić się Tobie jak najlepiej:

Skąd i po co? 
Kilka lat jako dziennikarz, potem kolejnych parę jako manager w międzynardowej korporacji pozwoliły mi zrozumieć, że czerpiąc z wcześniejszego doświadczenia można stworzyć własną markę. Tak powstała firma White leaf.

Dziś prowadzę biznes, który odzwierciedla moje wartości, standardy i podejście do życia. Odpowiedzialność (społeczna), której uczę moich Klientów, jest i moją wartością. Mam odwagę marzyć i działać jednocześnie. Cenię otwarty dialog w myśl zasad kultury osobistej. Szanuję pracę, czas oraz opinie innych.

A teraz w pracy
Powyższy cytat odzwierciedla to, jak rozumiem jakość i profesjonalizm, czyli zasady, które przyświecaja mi każdego dnia w takich obszarach jak:

 - budowa strategii CSR, zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju

 - budowa kodeksów etycznych i raportów społecznych

 - budowa map key influencerów i prowadzenie sesji dialogowych

 - mentoring i doradztwo strategiczne dla managerów

 - szkolenia CSR dla osób indywidualnych, firm, organizacji i isntytucji publicznych

 - szkolenia medialne i strategie komunikacji marek, projektów, programów, strategii

 - audyty, analizy benchmarkingowe, analizy pod kątem identyfikacji kryteriów ESG w procesach organizacji

Na co dzień pracuję z indywidualnymi klientami, firmami z sektora MŚP, korporacjami oraz organizacjami pozarządowymi. Wspieram moich Klientów w ich staraniach o prowadzenie działalności w sposób strategiczny i bardziej odpowiedzialny; czyli mądrze, efektywnie, długofalowo, z uwzględnieniem oczekiwań biznesu i interesariuszy, z troską o środowisko i przyszłe pokolenia oraz z myślą o pracownikach, poddostawcach i podwykonawcach. 

No i po pracy
Prywatnie fascynuje mnie świat, ludzie i ich zwyczaje. Wybieram podróże w nowe miejsca, nie zapominając o tych, do których kocham wracać. Wierzę, że w każdych okolicznościach można wykonać tzw. "danie szefa kuchni", dlatego chętnie gotuję i eksperymentuję. A to wszytko w towarzystwie dobrej muzyki, dobrego wina i dobrych ludzi.

 

Na tym blogu przeczytasz o społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie twórczo, przystępnie i merytorycznie o praktyce biznesowej, dobrych przykładach z kraju i ze świata, spostrzeżeniach będących owocem codziennej pracy, nowościach i innowacjach (nie tylko) społecznych.


Dlaczego warto czytać bloga?

Jeśli kiedykolwiek zadawaliście sobie następujące pytania:

 • Czym różni się CSR od zrównoważonego rozwoju?
 • Jak stworzyć dobry projekt społeczny?
 • Ile trwa budowa dobrej strategii CSR?
 • Jak mierzyć efekty działań społecznych?
 • Od kiedy sponsoring to nie CSR?
 • Jak zaplanować dobrą kampanię społeczną?
 • Jak przekonać Zarząd do podjęcia działań CSR?
 • Jak zaangażować pracowników i przekonać nieprzekonanych?
 • Co zmienić, by skuteczniej komunikować działania CSR?
 • Co to jest ten whistleblowing, greenwashing, GRI, compliance, ład korporacyjny?

...oznacza to, że ten blog jest właśnie dla Was. Na tym blogu piszę o społecznej odpowiedzialności w praktyce, dzielę się własnymi spostrzeżeniami, będącymi owocem mojej codziennej pracy. Swoimi wpisami chcę pokazać, że społeczna odpowiedzialność dotyczy wszystkich. Można ją wdrożyć w każdej organizacji (nawet tej mikro), a mnogość pomysłów na jej realizację ograniczona jest tylko naszą wyobraźnią.

Jak rozumiem CSR?

W moim rozumieniu CSR to nie tylko identyfikacja, planowanie, organizowanie, kształtowanie i kontrola, nie tylko strategie i wskaźniki, to nie tylko komunikacja i zaangażowanie, ale także odpowiedzialny i transparentny dialog, współpraca i chęć - chęć podejmowania nowych wyzwań, chęć zrozumienia racji innych i odwaga pokazania rzeczy, których nie mają odwagi pokazać inni. To także...

...sposób postrzegania, rozumienia i interpretacji wartości oraz wpływów, które biznes wywiera na otoczenie

Jakie treści będzie można tutaj znaleźć?

Chcę Wam dostarczać użytecznej wiedzy o CSR, na co dzień korzystając m.in. z:

 • komentarzy rzeczywistości;
 • felietonów;
 • autorskich raportów i analiz;
 • porad i dobrych praktyk;

Jeśli uda mi się Was zainspirować lub uznacie, że inspiracji jest zbyt mało napiszcie do mnie.

W przestrzeni publicznej przyjmuje różnorodne nazwy. Od raportu społecznego rozpoczynając poprzez raport danych niefinansowych, raport zrównoważonego rozwoju a kończąc na raporcie zintegrowanym. Pomimo językowych różnic, jedno jest pewne, wkrótce będzie obowiązkiem dla wielu firm w Polsce.

Co to jest raport CSR?

Raport CSR jest dokumentem informacyjno-komunikacyjnym o działaniach firm, które dotyczą takich obszarów jak środowisko naturalne, sprawy społeczne oraz tzw. ład korporacyjny, od angielskiego skrótu ESG (E – environment; S – social; G – governance).  Dobry raport CSR jest czymś więcej niż zbiorem dobrych praktyk. Jest kompendium wiedzy, które przedstawia odbiorcom m.in. następujące treści:

• Wizję firmy i jej społecznie odpowiedzialny kontekst,
• Sposób definiowania, rozumienia i uwzględniania systemu wartości w codziennej praktyce biznesowej,
• Charakter strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,
• Postęp realizacji strategicznych założeń w obszarze CSR,
• Istotne z punktu widzenia interesariuszy kwestie społeczno-gospodarczo-środowiskowe,
• Model działania biznesowego z uwzględnieniem procesów oraz standardów postępowania społecznie odpowiedzialnego,
• Rzetelne i sprawdzalne dane jakościowe i ilościowe na przestrzeni czasu,
• Dobre praktyki osadzone w istotnym kontekście.

Istotą raportu CSR jest zebranie w jednym miejscu wiedzy, informacji, obrazów prezentujących sposób myślenia danej organizacji. Sposób myślenia czyli sposób wyznawania wartości w całym łańcuchu wartości.

Cechy dobrego raportu CSR

Praktyka oraz doświadczenia globalnych koncernów i europejskich firm w zakresie budowy raportów społecznych, dostarczają nam wielu przydatnych informacji o sposobie, a także istocie raportowania. Współczesne raporty powinny spełniać kilka cech, dzięki którym będą merytoryczne w treści i ciekawe w przekazie. W pierwszym kroku, istotą wydaje się być - jak rekomenduje organizacja Global Reporting Initiative w najnowszych wytycznych GRI 4.0 - uprzedni podział na dwa strategiczne bloki:


CO RAPORTOWAĆ? 
Pytanie odnosi się do zakresu istotnych oraz kluczowych kwestii wynikających z podejmowania działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Każda firma, organizacja czy instytucja powinna określić ważne obszary, w których jej bezpośrednie lub pośrednie wypływy są największe. One zaś wraz z kontekstem szerszym – czyli oczekiwaniem interesariuszy – dają tzw. punkt wyjścia.

JAK RAPORTOWAĆ? 
Pytanie odnosi się do zawartości i sposobu pokazywania, ujawniania, raportowania zdefiniowanych kwestii. Wskaźniki są bardzo ważną składową każdego raportu, dlatego tak istotna jest ich właściwa interpretacja i dalej prezentacja. Jakość zaprezentowanych danych-wskaźników ma istotne znaczenie z punktu widzenia wiarygodności całego raportu i zaufania do Twojego biznesu.

W drugim kroku szukamy uniwersalnych a także unikalnych cech, które pozwolą nam przygotować dobry raport CSR. A więc jaki powinien być nasz raport CSR? Przede wszystkim:


1. Użyteczny w praktyce - czyli pomagający odbiorcom zrozumieć trudne i zawiłe kwestie. Potrzebny interesariuszom w codziennej praktyce biznesowej.

2. Rzetelny  - czyli zgodny z prawdą. Wskaźniki i dane powinny być opracowane z zachowaniem obowiązków wynikających z konkretnych wymagań. 

3. Wiarygodny - czyli budujący zaufanie. Raport-laurka budzi podejrzliwość. Piszmy też o trudnościach i wyzwaniach, z którymi się borykaliśmy.

4. Kompletny – czyli holistycznie odnoszący się do zrównoważonego rozwoju, strategii CSR, kontekstu biznesowego czy charakteru raportowania.


5. Zwięzły w treści - czyli wiele treści w możliwie niewielkiej ilości słów. Obszerny raport może tylko zniechęcić naszego czytelnika. 

6. Czytelny w przekazie – czyli przyswajalny i łatwy w odbiorze. Co ważne przekaz powinien być odpowiednio wyważony zarówno w formie jak i treści.

7. Przejrzysty – czyli ukazujący istotny i zrozumiały przekaz. Jego konstrukcja powinna być możliwie prosta i nieprzekombinowana.

8. Starannie przygotowany – czyli wpisujący się w oczekiwania pracowników, inwestorów, mediów, akcjonariuszy i innych ważnych interesariuszy.

Raport CSR jako narzędzie komunikacji

Raport CSR jest bardzo ważnym narzędziem komunikacji z otoczeniem w zakresie prezentacji danych niefinansowych. Kompleksowość i złożoność publikacji pozwala nam w różnorodny i innowacyjny sposób budować ciekawe przekazy komunikacyjne. Niezwykle ważne jest tu opracowanie kompleksowej strategii komunikacji. Pozwala ona w sposób uporządkowany dostarczać interesariuszom takich treści, które są dla nich potrzebne i użyteczne. Współcześnie form przekazu zawartości raportu jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości firmy, organizacji i instytucji.  Począwszy od wydań typu executive summary poprzez publikacje on-line, graficzne, video a kończąc na dedykowanych wydarzeniach. Bez wątpienia etap komunikacji jest jednym z najważniejszych w całym procesie raportowania.

Co przyniesie przyszłość?

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2014/95/UE, od 1 stycznia w 2017 roku ujawnianie informacji dotyczących kwestii środowiska naturalnego, zatrudnienia, różnorodności, społecznych, przeciwdziałania korupcji czy praw człowieka będzie obligatoryjne. Dla kogo? Spółki giełdowe, banki oraz inne duże jednostki zainteresowania publicznego. Kryteria, które nakładają obowiązek publikacji raportów CSR to:

 1. Średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 pracowników
 2. Suma bilansowa wynosi powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR

Czasu jest więc sporo, aby przygotować się do wyzwań, które niesie przed nami przyszłość. Warto pamiętać, że istotą raportowania poza sprawozdawczą koniecznością, powinna być chęć ciągłego wyznaczania trendów w obszarze kreowania wartości. Takie ujęcie i sposób postrzegania rzeczywistości społeczno-gospodarczo-środowiskowej może pomóc kreować społecznie odpowiedzialną zmianę w strategii całego biznesu.

Przygotowania do wydania raportu CSR

Jednostki wskazane w tekście dyrektywy do raportowania danych niefinansowych mają kilka dróg wyboru kierunku działania. Po pierwsze w przestrzeni publicznej istnieje bardzo dużo rzetelnych dokumentów, które opisują najważniejsze kwestie wynikające dla firm, organizacji i instytucji. Spośród wielu istotnych wymienić można między innymi te, na podstawie których przedsiębiorstwa i organizacje najczęściej raportują dane pozafinansowe. Należą do nich:

 • ISO 26000
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Zasady UN Global Compact
 • Wytyczne OECD
 • Sustainable Development Indicator
 • WBCSD approach
 • Dane ESG
 • AA1000
 • SA8000

Duża liczba norm i standardów pozwala firmom samodzielnie zdecydować o charakterze przyszłej publikacji. Z drugiej zaś strony powstaje tzw. przestrzeń nieporównawcza. Co to oznacza w praktyce? Możliwość porównywania tylko wybiórczych aspektów i wskaźników. Reszta pozostaje w sferze indywidualnych motywacji organizacji. Odnosząc się do etosu przedmiotu warto pamiętać o celu. Jest nim w końcu transparentność biznesu w całym łańcuchu wartości.o mnie-wlascicielŁukasz Smolarek
- założyciel i dyrektor zarządzający White leaf. Jest ekspertem i praktykiem z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu kompleksowych strategii CSR, PR oraz komunikacji. 


Zarządzał strategicznymi projektami w branżach: media, finanse, telekomunikacja, farmacja, weterynaria, sport, sektor publiczny i pozarządowy. Jego wcześniejsze doświadczenia to:

 


 

Strategiczny CSR

 • Członek Grupy Roboczej ds. Edukacji i Upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki,
 • Doradca CSR przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wpisany do bazy doradców CSR),
 • Uczestniczył w pracach Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczących promocji najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce,
 • Był odpowiedzialny za zespół tworzący strategię CSR na lata 2014-2016 dla Provident Polska S.A,
 • Kierował pracami dedykowanej grupy roboczej ds. CSR, która przygotowała pierwszy w historii Provident Polska S.A. i pierwszy w sektorze pozabankowym raport społeczny przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne Global Reporting Initiative (GRI 4.0).

Szerokie doświadczenie dziennikarskie

 • Był współzałożycielem i redaktorem prowadzącym AS BIZNESU - pierwszego w Wielkopolsce tytułu poświęconego CSR,
 • Był redaktorem naczelnym branżowego czasopisma dla branży reklamowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz redaktorem naczelnym dwóch ogólnopolskich miesięczników branżowych (sektor weterynaryjny oraz zoologiczny),
 • Przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów m.in. z laureatem Nagrody Nobla, prezesami spółek giełdowych, organizacji jak Business Center Club, Lewiatan czy Marszałkami województw.

 

Nie tyko praktyka ale i teoria

 • Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku studiów Public Relations w Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznych we Wrocławiu w zakresie społecznej odpowiedzialności i jej bezpośredniego wpływu na biznes,
 • Ukończył Akademię Menadżerów CSR - poświęconą szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności oraz kursy jak m.in.: "Raportowanie społeczne w oparciu o nowe Wytyczne Global Reporting Initiative GRI 4.0", "Praktyczne wykorzystanie modelu LBG w procesie zarządzaniem społecznym w firmie".

Ważna jest ekologia

 • Posiada bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi. Jest autorem licznych opracowań ekofizjograficznych* i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze wykonanych na zlecenia kilkudziesięciu gmin na terenie całej Polski.

*Przez zakres opracowania ekofizjograficznego składa się m.in.:

 • rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska,
 • diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
 • wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie,
 • określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze,
 • ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru.

 

Referencje


 

Provident Polska S.A.
Provident Polska S.A.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
British Polish Chamber of Commerce
British Polish Chamber of Commerce
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Akwadrat
Akwadrat
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
IPF, Provident Polska S.A.
IPF, Provident Polska S.A.
Forum Młodych Lewiatan
Forum Młodych Lewiatan

Standardy AA 1000

AA 1000 - zestaw standardów zdefiniowanych przez międzynarodową organizację AccountAbility wspólnie z ekspertami branżowymi i interesariuszami. Założeniem tych wytycznych jest wsparcie przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju, etyki i kwestii społecznych.
Istnieją następujące trzy standardy:

 • AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard -AA1000SES). Standard opisuje konkretne wytyczne w jaki sposób angażować interesariuszy. Dokument ten skierowany jest do firm, które chcą rozpocząć dialog z interesariuszami.
 • AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AccountAbility Principles Standard - AA1000APS).  Standard pozwala określić, co firma już robi w tym zakresie, a co jeszcze mogłaby robić w celu zwiększenia swojej odpowiedzialności. Dodatkowo standard ten określa jakimi zasadami warto się kierować przy angażowaniu interesariuszy.
 • AA1000 Weryfikacja (AccountAbility Assurance Standard - AA1000AS). Standard pokazuje jak sprawdzić czy angażujemy interesariuszy zgodnie z przyjętymi zasadami.

Dialog z interesariuszami

To prowadzenie przez firmę otwartej komunikacji z grupami i/lub indywidualnymi osobami, mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na jej działalność. Szczery, systematyczny dialog jest podstawą skutecznej polityki CSR, ponieważ informacje zdobyte dzięki takiej formie  komunikacji odgrywają kluczową rolę w definiowaniu strategicznych założeń społecznej odpowiedzialności na poziomie całej organizacji. Znając oczekiwania poszczególnych interesariuszy, włączając ich w proces kreowania rozwiązań pomaga w budowaniu zaufania do firmy.

Interesariusze

To pojedyncze osoby lub grupy, które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na działalność danej organizacji i na które dana organizacja również oddziałuje. Wśród interesariuszy wymienić można: pracowników, konsumentów, organizacje pozarządowe, akcjonariuszy, dostawców, społeczność lokalną, media, uczelnie, samorządy czy administracje rządową. Zgodnie z założeniami polityki odpowiedzialnego biznesu firma odpowiada przed interesariuszami za wyniki swoich działań i jednocześnie stara się umożliwiać im branie czynnego udziału w kreowaniu rozwiązań związanych z tymi działaniami. Cały proces powinien się opierać na budowaniu długotrwałych relacji, na zasadzie dialogu społecznego. Wsparciem dla firm w zarządzaniu relacjami z interesariuszami są m.in. standardy AA1000.

Fair Trade

To inaczej 'Sprawiedliwy Handel'. Według czterech największych sieci Sprawiedliwego Handlu na świecie 'FINE' jest to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych szczególnie na ubogim Południu. Dzięki zdefiniowaniu jasnych standardów, których spełnienie pozwala na użycie odpowiedniego znaku graficznego na opakowaniu, konsumenci mogą mieć gwarancję, że produkty te zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka.

Global Reporting Initiative (GRI)


To organizacja non-profit założona w 1997 roku w USA (obecnie siedziba mieści się w Amsterdamie) oparta na współpracy grupy interesariuszy. GRI zachęca wszystkie organizacje do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, aby raportowanie społeczne stało się dla wszystkich organizacji obowiązkowym działaniem, porównywalnym z raportowaniem finansowym. W tym celu opracowała jasne wytyczne dla mierzenia i raportowania wyników ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych, które rozpowszechnione są na całym świecie.

 

ISO 14001

Standard ISO, norma zarządzania środowiskowego, która pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jako podstawę zakłada ona ciągłe doskonalenie w działaniach danej organizacji.

ISO 26000

Standard ISO, norma systematyzująca wiedzę z zakresu CSR. Definiująca jej ramy oraz przybliżająca jej podstawowe założenia. Według ISO 26000 na obszar społecznej odpowiedzialności biznesu składają się: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.  Jednocześnie ISO 26000 jasno rozróżnia często używane zamiennie pojęcia "zrównoważonego rozwoju" i "odpowiedzialności społecznej".

Kampania społeczna

Zestaw działań zaplanowanych w konkretnym czasie i skierowanych do sprecyzowanej grupy docelowej. Ich celem jest edukacja, podniesienie świadomości, zmiany myślenia lub zachowania wobec określonego problemu społecznego.

Kodeks etyczny

Zbiór zasad i wartości etycznych, które łączą pracowników i wyznacza standardy postępowania.  Kodeks wspiera pracowników we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Wskazuje również na zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach z partnerami zewnętrznymi, a także pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. 

Łańcuch dostaw

To przepływ materiałów, wyrobów gotowych, informacji oraz pieniądza od momentu pozyskania surowców do produkcji, do momentu konsumpcji wyrobu finalnego przez końcowego konsumenta oraz otrzymania zapłaty przez uczestników tego procesu. Odpowiedzialność organizacji w jej łańcuchu dostaw polega na świadomym przestrzeganiu zasad odpowiedzialnej współpracy i wymiany handlowej, monitoringu nieetycznych działań, edukacji, świadomych wyborach partnerów biznesowych, którzy przestrzegają standardów akceptowalnych przez obie strony.

NGO (ang. Non Governmental Organization)

Organizacja pozarządowa. Zgodnie z definicją jest to dobrowolna grupa obywateli działająca w celu niekomercyjnym, zorganizowana na szczeblu narodowym lub międzynarodowym. Za NGO uznaje się m.in.: stowarzyszenia zawodowe, fundacje, organizacje religijne, grupy kobiece i młodzieżowe i stowarzyszenia mające na celu m.in. rozwój i ochronę praw człowieka czy organizacje ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).

Raport Społeczny, raport CSR

Dokument strategiczny prezentujący w jasny i przejrzysty sposób informacje na temat podejścia do zarządzania firmą, dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z jej działalnością. Stworzenie raportu jest oznaką dążenia przedsiębiorstwa do transparentności działań i odpowiedzialności rozumianej jako wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec interesariuszy, wyjaśnienia im decyzji i działań operacyjnych. Jest także świadomym kierunkiem rozwoju firmy w oparciu o zasady odpowiedzialności.

Reputacja

To suma opinii, poglądów i osądów na temat danej organizacji, firmy lub osoby. Określa stopień zaufania lub nieufności wobec danej podmiotu. Pojęcie reputacji definiowane jest w różny sposób, może być efektem brandingu, dla otoczenia biznesu oznacza wartość niematerialną i odzwierciedlenie działań firmy. Reputacja w środowisku społecznym może być dobra albo zła, można ją zyskać lub stracić.

Respect Index

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, efektywnie włączających politykę społecznej odpowiedzialności do strategii zarządzania firmą. Założeniem indeksu jest promocja najwyższych standardów zarządzania w kwestiach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności Respect Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

SA8000 (Social Accountability 8000)

Międzynarodowa norma określająca odpowiedzialność społeczną organizacji, która skupia się głównie na aspektach społecznych i ekologicznych. Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter.

Ślad węglowy (ang. carbon footprint)

To ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez organizację, dany proces lub produkt. Jest on wyrażony w ekwiwalentach dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Poznanie poziomu emisji dwutlenku węgla to pierwszy krok umożliwiający organizacji skutecznie zarządzać emisją. W codziennej praktyce biznesowej określa się go na podstawie takich parametrów jak m.in.: zużycie paliwa, produkcja papieru, podróże służbowe i rodzaj transportu, emisje spalin, zużycie wody czy energii elektrycznej.

UN Global Compact

Największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Norma definiuje 10 zasad. Każda firma przyłączająca się do programu Global Compact zobowiązuje się do ich przestrzegania. W  globalnej gospodarce włączenie zasad Global Compact do strategii i sposobów działania firm ma uzasadnienie ekonomiczne.  Global Compact nie jest substytutem działań rządów, ale daje możliwość pełnienia przez firmy roli liderów w ich dobrze pojętym interesie.

Wolontariusz

To osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc oraz angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Taka osoba działa w ramach firm, organizacji, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, placówek kultury, sportu i wielu innych organizacjach.

Wolontariat pracowniczy i/lub kompetencyjny

Polega na angażowaniu się pracowników firm w dobrowolną działalność przedsiębiorstwa na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Polega na działaniach związnych z dzieleniem się ekspercką wiedzą i doświadczeniami dla wspólnego dobra oraz podnoszenia kompetencji uczestników warszatów, prelekcji czy wykładów.

Wpływ środowiskowy

Wpływ jaki wywiera dana organizacja poprzez swoje działania, wyroby lub usługi na środowisko naturalne.

Zaangażowanie społeczne

Świadomy udział przedsiębiorstwa/organizacji w życiu społecznym. Może ono przybierać różne formy np. działania dobroczynne, inwestycje społeczne, współpraca z partnerem społecznym, edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z uczelniami, sponsoring, udział w kampanii społecznej. Ważne jest nie tylko zaangażowanie ale także efektywny pomiar i ewaluacja tych działań. Zaangażowanie społeczne bardzo często przyczynia się do rozwiązywania lokalnych i ponadregionalnych problemów społecznych.

Aktualności

I edycja studiów podyplomowych CSR Management wystartowała

Utworzono: 15 listopad 2016
W listopadzie ruszyła I edycja s...

Konferencja Business Mixer 2016

Utworzono: 13 czerwiec 2016
W piątek, 10. czerwca, w budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się spotkanie Business Mixer. Konferencja skierowana była do przedstawicieli firm i instytucji c...

Obalamy mity dot. CSR-u wśród studentów

Utworzono: 03 czerwiec 2016
W czwartek, 2. czerwca br. w budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu odbył się wykład otwarty "Ni...

Szkolimy kadrę CSR w Wielkopolsce

Utworzono: 17 maj 2016
W październiku ruszają studia podyplomowe CSR Management na Collegium Da Vinci w Poznaniu. White leaf jest partnerem merytorycznym kierunku.
...

Business Mixer - nowa inicjatywa CSR dla firm

Utworzono: 17 maj 2016
10 czerwca br. odbędzie się Business Mixer - spotkanie dla firm i instytucji zainteresowanych tematyką CSR. Organizatorem konferencji jest Colle...
White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia